Johann + Backes

Büro

Flurstraße 11
55626 Bundenbach

info@naturschiefer.de

Tel: +49 (0) 6544 – 99 88 0
Fax: +49 (0) 6544 – 99 88 50

buero_flurstrasse

Johann + Backes

Lager & Musterausstellung

 Grube Bocksberg-Eschenbach
55626 Bundenbach

lager@naturschiefer.de

Tel: +49 (0) 6544 – 99 19 239
Fax: +49 (0) 6544 – 99 19 241

Musterausstellung